λεπτόκορις

λεπτόκορις
η
ζωολ. γένος εντόμων τής οικογένειας corizidae.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. γαλλ. leptocorise < νεολατ. leptocorise < lepto- (< λεπτο-*) + -corise (< κόρις «κοριός»)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”